کمیسیون انسجام شهری هرات اقدام به جمع‌آوری مواد خوراکی تاریخ گذشته در سطح شهر نمود

در اقدام دیگر کمیسیون انسجام شهری هرات با حضور داشت نادرالله جنیدی سرپرست اداره شاروالی، نمایندگان مقام ولایت، شورای ولایتی، صحت عامه و اتحادیه ملی پیشه‌وران طی بازدید از دکاکین میندی‌های سطح شهر، اقدام به جمع‌آوری مواد خوراکی تاریخ گذشته و فاسد نمود.
این اقدام در حالی انجام می‌پذیرد که بسیاری از شهروندان از فروش مواد خوراکی فاسد در سطح شهر از سوی دست‌فروشان و تعدادی از دکانداران در میندی‌ها به کمیسیون انسجام شهری شکایات نموده و پس از هماهنگی مقام ولایت این کمیسیون با جدیت با این موارد برخورد می‌نماید.
اعضای کمیسیون انسجام شهری هرات ضمن ابراز تأسف از چنین موارد غیرقانونی از سوی بعضی دست‌فروشان و دکانداران، از شهروندان نواحی پانزده‌گانه شهری خواستار توجه جدی در امر خریداری مواد خوراکی شدند.