شاروال هرات: پلان تفصیلی نواحی شهری باید درست، معیاری و قابل تطبیق باشد

کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال این ولایت پیرامون موضوعات تخنیکی و همکاری‌های مسلکی با ریاست‌های سه‌گانه به‌خصوص ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری اداره شاروالی گفتگو نمودند.
آنان ضمن ارائه گزارش از پیشرفت امور کاری ترتیب پلان تفصیلی در شش ناحیه شهر به شاروال هرات، از تلاش‌ها برای تسریع این روند سخن گفتند.
کارشناسان برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات در این نشست همچنین چالش‌های فراروی خود را با هیئت رهبری اداره شاروالی در میان گذاشتند.
غلام حضرت مشفق شاروال هرات با بیان اینکه این برنامه یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های پالسی‌ساز این اداره می‌باشد، اظهار داشت که نتایج کار این برنامه از اهمیت خاصی در راستای ارزیابی چالش‌های نواحی برخوردار است.
شاروال هرات همچنین از تمرکز خاص هیئت رهبری اداره شاروالی به‌خاطر ترتیب درست و قابل اجرای پلان تفصیلی نواحی شهری سخن گفته و بر همکاری کارشناسان این برنامه با ریاست‌های سه‌گانه (خدمات تخنیکی و سکتوری، حکومتداری شهری و عواید، محاسبه و امور اداری) اداره شاروالی تأکید ورزید.