روند سروی اماکن شهری در ناحیه هشتم شهر آغاز شد

روند سروی اماکن شهری در ناحیه هشتم شهر طی یک نشست عمومی با حضورداشت مرجان جاوید غوریانی معاون شاروالی هرات، مسئولان برنامه حمایت از اداره شاروالی، آمریت و وکلای گذر ناحیه مربوطه آغاز شد.
معاون شاروالی هرات خطاب به وکلای گذر ناحیه هشتم شهر گفت که ترتیب پلان‌های تفصیلی نواحی پانزده‌گانه شهر یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اداره شاروالی برای ترتیب پلان‌های انکشافی به‌خصوص انکشاف متوازن در سطح نواحی شهری است.
وی همچنین از وکلای گذر ناحیه هشتم شهر خواهان همکاری با تیم‌های اجتماعی و تخنیکی برنامه حمایت از شاروالی هرات شد.
در ادامه عبدالناصر اسودی مدیر برنامه حمایت از شاروالی هرات ضمن ابراز خرسندی از اتمام سروی عمومی اماکن شهری در ناحیه اول شهر، از تقویت روحیه همکاری شهروندان با تیم‌های اجتماعی و تخنیکی این برنامه سخن گفت.
در پایان این نشست وکلای گذر ناحیه هشتم شهر با ابراز امتنان از هیئت رهبری شاروالی هرات به‌خاطر آغاز پروسه ترتیب پلان‌های تفصیلی ناحیه هشتم، اعلام همکاری همه‌جانبه نمودند.