شاروال هرات در روز دیدارهای مردمی: کاهش مشکلات شهری و همکاری شهروندان با اداره شاروالی یک معادله موازیست، هرقدر همکاری شهروندان بیشتر باشد، به همان میزان خدمات شهری افزایش خواهد یافت

وکلای گذر و باشندگان محلی نواحی مختلف شهری از جمله نواحی چهارم و پنجم شهر در روز دیدرهای مردمی (پنجشنبه) با غلام حضرت مشفق شاروال هرات، ضمن ارائه پیشنهادات خویش پیرامون مشکلات محیطی‌شان بحث و گفتگو نمودند.
آنان بندش کانال‌های شماری از محلات، نبود کانال‌های معیاری و کانکریت‌ریزی جاده‌ها را از جمله مشکلات محیطی خویش عنوان نموده و خواهان حل این مشکلات شدند.
در همین حال شاروال هرات با تأکید بر اینکه اداره شاروالی مطابق به پلان انکشافی این اداره به مشکلات آنان رسیدگی می‌کند، اظهار داشت که هیئت رهبری اداره شاروالی با امکانات در دسترس تمرکز خود را بر انکشاف متوازن نواحی شهری معطوف نموده است.
شاروال هرات همچنین ضمن بیان این مطلب که هر شهروند وظیفه دارد تا از پروژه‌های انکشافی و امور خدمات‌رسانی شهری نظارت داشته باشد، اظهار داشت که بایستی شهروندان در راستای کاهش مشکلات شهری، پیشرفت و انکشاف شهر با اداره شاروالی همکار باشد.