افتتاح پروژه اعمار کانال در ساحۀ دروازۀ خوش ناحیه دوم شهر از سوی شاروال هرات

پروژه اعمار کانال در ساحۀ دروازۀ خوش ناحیه دوم شهر یکی دیگر از پروژه‌های انکشافی اداره شاروالی است که امروز از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات با حضور مسئولان این اداره و ناحیه مربوطه و وکلای گذر افتتاح گردید.
این پروژه قرار است به‌طول ۶۵ متر و به ارزش بیش از ۱.۱ میلیون افغانی از بودجه اداره شاروالی در مدت یک ماه کاری تطبیق گردد.
شاروال هرات ضمن ابراز خرسندی از آغاز به‌کار پروژه‌های انکشافی این اداره، اظهار داشت که اداره شاروالی در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی و کاهش مشکلات محیطی مصمم است.
آقای مشفق بیان نمود؛ اداره شاروالی برای پیشرفت و آبادانی شهر تلاش خواهد نمود و در این زمینه همکاری عموم شهروندان به‌خصوص توجه آنان به عواید نواحی خویش (پرداخت محصول خدمات شهری یا صفائی و جوازنامه‌ها) یک امر مهم است.
شاروالی هرات در سال مالی جاری ۹۲ پروژه زیربنایی را در پلان انکشافی خویش داشته که شماری از آن‌ها افتتاح شده، تعداد دیگر نیز در حال طی مراحل تدارکاتی می‌باشند و در آینده نزدیک افتتاح خواهند شد.