روند خدمات‌رسانی به شهروندان از طریق مرکز خدمات مراجعین مورد بررسی قرار گرفت

عبدالسمیع وفا رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات به همراه معاون شورای مشورتی شهری و دیگر مسئولان این اداره از روند خدمات‌رسانی در مرکز خدمات مراجعین نظارت کردند.
رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات اظهار داشت که اداره شاروالی مطابق به اصل مسئولیت و هدف خود که خدمات‌رسانی به شهروندان است به‌منظور تحکیم حکومتداری خوب، بیش از پیش این مرکز خدماتی را رشد خواهد داد.
در این دیدار مسئولان شاروالی هرات نظریات شهروندان را از کارکرد و فعالیت‌های این بخش مهم شاروالی دریافت نموده و مشکلات‌شان را جویا شدند.
مرکز خدمات مراجعین شاروالی هرات در سال گذشته افتتاح شده و روزانه میزبان بیش از صد مراجعه کننده می‌باشد تا به امورشان از اداره سوی شاروالی رسیدگی صورت گیرد.