شاروال هرات: کمیته انظباط شهری به یک شهر با نظم و قواعد می‌اندیشد

رئیس و اعضای اتحادیه ملی پیشه‌وران در نشستی با غلام حضرت مشفق شاروال هرات و مسئولان این اداره پیرامون برقراری نظم شهری، کنترول قیمت‌های اجناس و جمع‌آوری سد معابر پیاده‌روها تحت تشکیل کمیته انظباط شهری گفتگو نمودند.
قرار است کمیته انظباط شهری در هماهنگی با ادارات محلی (مقام ولایت، شاروالی، ترانسپورت، ترافیک، قوماندانی امنیه، اصناف و پیشه‌وران) با وظایف مشخص و مسئولیت‌های قانونی تشکیل و آغاز به‌کار نماید.
شاروال هرات بیان نمود که کمیته انظباط شهری در نخستین گام خود، پس از نشر اطلاعیه عمومی به شهروندان به‌خصوص اصناف و بساط‌داران؛ ساحات کسب‌وکار برای دست‌فروشان، چرخداران و بساط‌داران را معین ساخته و آنان را در ساحات معینه جابجا خواهد کرد.
آقای مشفق تأکید ورزید که باید عموم شهروندان در این راستا همکاری جدی نموده تا نظم واقعی در شهر حاکم گردد. شاروال هرات اظهار نمود که ادارات محلی ذیربط در این کمیته با هماهنگی لازم جهت برقراری نظم با جدیت با هرگونه متخلف برخورد خواهند نمود.