بهره‌برداری پروژه اعمار کانال در ساحۀ کوچۀ گدام الی کوچه بازارچه مربوط ناحیه دوم شهر از سوی شاروال هرات

پروژه اعمار کانال کانکریتی سرپوش در ساحۀ کوچۀ گدام الی کوچه بازارچه مربوط ناحیه دوم شهر از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات با حضور مسئولان این اداره و ناحیه مربوطه و وکلای گذر افتتاح گردید.
این پروژه که از ساحۀ کوچه گدام الی کوچه بازارچه ادامه یافته، به‌طول ۳۱۵ متر و به ارزش بیش از ۲ میلیون افغانی از بودجه اداره شاروالی در مدت چهار ماه کاری تطبیق گردیده است.
شاروال هرات از تلاش‌های تیم‌های انجینیری ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری این اداره به‌خاطر اکمال کار این پروژه ابراز خرسندی نموده، اظهار داشت که اداره شاروالی در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی و کاهش مشکلات محیطی در جهت انکشاف شهر مصمم است.
آقای مشفق تصریح نمود که اداره شاروالی در راستای شفافیت و پاسخگویی تلاش کرده و در کنار مردم از تطبیق درست و معیاری پروژه‌های انکشافی و برنامه‌های اجتماعی نظارت خواهد کرد.
گفتنی است که شاروالی هرات در سال مالی جاری ۹۲ پروژه زیربنایی را در پلان انکشافی خویش داشته که شماری از آن‌ها افتتاح شده، تعداد دیگر نیز در حال طی مراحل تدارکاتی می‌باشند و در آینده نزدیک افتتاح خواهند شد.