شاروالی هرات در پیوند به شکایات شهروندان مبنی بر ساخت تخت نانوایی در پیاده‌رو مسیر سرک نزدیک به فلکه ۲۹ حمل، این سدمعبر را پاکسازی نمود

شاروالی هرات در پیوند به شکایات شهروندان در صفحات اجتماعی مبنی بر ساخت تخت نانوایی در یک سمت از پیاده‌رو خیابان شهید میرویس صادق (واقع در فلکه ۲۹ حمل)، اقدام به پاکسازی این سدمعبر نمود.
اعمار هرگونه سدمعبر در پیاده‌روهای جاده‌های عمومی و فرعی یک امر خلاف قانون بوده و پیگرد قانونی دارد.
هیئت رهبری شاروالی هرات با ابراز امتنان و سپاس‌گذاری از اطلاع‌رسانی این موضوع، خواهان همکاری همیشگی مردم در راستای آگاهی‌دهی از بی‌نظمی‌ها و موضوعات خلاف قوانین شهری است.
هیئت رهبری شاروالی هرات همچنین تأکید می‌ورزد که حمایت و همکاری شهروندان در امور نظم‌دهی سطح شهر الزامی و ارزنده است.