اعضای ولایتی برنامه "وطندار" در یک اقدام حمایتی به کمپاین حفظ محیط زیستی شاروالی هرات پیوستند

جوانان برنامه "وطندار" که از ولایات مختلف کشور هستند و در راستای طرح‌دهی به‌خاطر بازسازی، انکشاف و نوآوری برای ادارات دولتی در کشور فعالیت می‌کنند، با راه‌اندازی حشر عمومی پاک‌کاری از کمپاین حفظ محیط زیست شاروالی هرات حمایت نمودند.
در این برنامه که با حضور مینا نادری معاون شاروالی هرات راه‌اندازی گردیده بود، آنان شعارهای حفظ محیط زیستی و حفظ نظافت شهر را سر می‌دادند و از شهروندان هرات خواهان پیوستن به این کمپاین شدند.
اعضای ولایتی برنامه "وطندار" هدف از راه‌اندازی حشر عمومی پاک‌کاری را ترویج درست فرهنگ شهرنشینی، فراگیری آموزه‌ها و آداب شهری و همچنین دوست‌داشتن محیط زندگی عنوان می‌کنند.
مینا نادری معاون شاروالی هرات ضمن ابراز خرسندی از این اقدام اعضای ولایتی برنامه "وطندار"، حمایت از این چنین کمپاین‌ها را مؤثر و قابل قدر عنوان نمود.
معاون شاروالی هرات همچنان از شهروندان خواست تا در راستای حفظ محیط زیست، رعایت فرهنگ شهرنشینی، رشد فضای سبز شهر و به‌خصوص حفظ نظافت پارک‌ها توجه خاص خود را معطوف بدارند.