پیشرفت ۳۵ درصدی کار پروژه کانکریت‌ریزی شورای محلی رفاه در ناحیه نهم شهر هرات

مسئولان شاروالی هرات از پیشرفت قابل توجه پروژه انکشافی کانکریت‌ریزی کوچه‌های شورای انکشافی رفاه مربوط گذر دوم، ناحیه نهم شهر که از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق می‌گردد، سخن می‌گویند.
این پروژه انکشافی با هزینه مجموعی بالغ بر ۶.۲ میلیون افغانی با سهم ۲۵ درصدی مردم طرح، دیزاین و برآورد شده که قرار است به‌طول ۱۳۱۰ متر کوچه‌های این شورا کانکریت‌ریزی گردد و به‌طور مجموعی حدوداً ۳۵ درصد از کار این پروژه انکشافی پیش رفته است. 
مسئولان شاروالی هرات همچنین اظهار دارند که با تطبیق این پروژه بیش از ۱۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم مستفید خواهند شد.