شاروال هرات: اداره شاروالی به ارائه خدمات شایسته به شهروندان مصمم است

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با مسئولان این اداره به ادامه روند بررسی کارکرد نواحی شهری، فعالیت‌ها و امور کاری آمریت ناحیه نهم شهر را بررسی و ارزیابی نمود.
شاروال هرات اظهار داشت که تمامی بخش‌های خدماتی این اداره مکلف‌اند تا صادقانه، قانونمندانه و با جدیت در مقابل اصل مسئولیت خویش پاسخگو باشند.
آقای مشفق تصریح نمود که اداره شاروالی و آمریت‌های نواحی شهری آن باید با امکانات در دسترس خویش جهت خدمات‌رسانی به شهروندان و رسیدگی به مشکلات آنان تلاش ورزند.
شاروال هرات همچنین کسب رضایت شهروندان را در گرو خدمات‌رسانی صادقانه و مسئولانه عنوان نموده و از آمریت‌های نواحی خواهان تقویت روابط مردمی و جلب همکاری شهروندان در راستای آبادانی محلات شهری گردید.
در ادامه آقای مشفق مشکلات و چالش‌های کارمندان بخش‌های این آمریت را نیز جویا شده و تأکید ورزید که آمریت‌های نواحی از اکنون بایستی با وکلای گذر و رؤسای شوراهای محلی روی موضوعات مهم نواحی خویش به‌خصوص رشد عواید، ترتیب و اولویت‌بندی نیازهای اساسی محلات، تنظیف ساحات و برقراری نظم جلسه دائر نمایند.