فاز سوم و چهارم پروژه اعمار کانال در ناحیه هشتم شهر آغاز شد

مسئولان آمریت ناحیه هشتم شاروالی هرات از آغاز فاز سوم و چهارم (کار کندن‌کاری و آماده‌سازی) کار پروژه اعمار کانال مرکزی شهر (از مستوفیت الی تخت صفر) سخن می‌گویند.
نوید ظریفی آمر ناحیه هشتم شاروالی هرات اظهار می‌دارد که روند کندن‌کاری این پروژه از چهارراه گذر باغمراد الی دروازه ورودی تخت صفر را شامل می‌گردد و به‌زودی روند سنگ‌کاری و بتون‌ریزی این کانال نیز آغاز خواهد شد.
وی ابراز امیدواری نمود که با اکمال این پروژه، مشکل فاضلاب و آب‌های ناشی از باران‌های موسومی این خیابان که یکی از خیابان‌های مهم شهر است مرفوع گردیده و سهولت‌های بی‌شماری را برای شهروندان هرات فراهم سازد.
پروژه اعمار کانال مرکزی شهر (از مستوفیت الی تخت صفر) دومین کانال مهم شهر هرات است که چندی پیش به ارزش ۲۰۰ هزار دالر آمریکایی با تمویل مالی مؤسسه هبیتات از سوی هیئت رهبری شاروالی هرات افتتاح گردید.