پروژه اعمار کانال جادۀ انصاری مربوط ناحیه هشتم شهر از سوی شاروال هرات افتتاح گردید

پروژه اعمار کانال جادۀ انصاری مربوط ناحیه هشتم شهر از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات با حضور داشت رئیس و مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری این اداره، آمریت این ناحیه و وکلای گذر افتتاح گردید.
این پروژه به‌طول ۳۵۰ متر به‌صورت کانکریتی قرار است طی مدت پنج ماه کاری به ارزش نزدیک به ۴.۹ میلیون افغانی از بودجه انکشافی شاروالی هرات در این ناحیه تطبیق گردد.
شاروال هرات ضمن ابراز خشنودی از آغاز به‌کار پروژه اعمار کانال در ناحیه هشتم شهر، اظهار داشت که اداره شاروالی برای ایجاد یک دورنمای انکشافی ایده‌آل و تغییر مثبت در سیمای شهر شماری از پروژه‌های انکشافی، زیربنایی و اجتماعی سال جاری را به مرحله اجراء گذاشته و متباقی آن‌ها نیز طی مراحل تدارکاتی خود را طی می‌نمایند.
آقای مشفق همچنین با تأکید بر نظارت جدی از پروژه‌های انکشافی این اداره در ساحات نواحی شهری، نقش فعال و مشارکت شهروندان را در راستای برنامه‌های عمرانی این اداره مهم و ارزنده عنوان نمود.
در همین حال مسئولان ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات ابراز امیدواری می‌کنند که با اکمال کار پروژه‌های انکشافی سال مالی جاری، مشکلات محیطی نواحی شهری به‌صورت نسبی مرفوع گردیده و تغییرات مثبت و چشم‌گیری در سیمای شهر رونما گردد.