شاروال هرات از روند نظم‌دهی به امور شهری از مسیرهای چهارراه مستوفیت الی باغ‌آزادی نظارت و بررسی نمود

غلام حضرت مشفق شاروال هرات به ادامه روند نظم‌دهی به امور شهری و پاک‌کاری ساحات شهری از وجود سدمعابر و چرخداران از مسیرهای مستوفیت، باغمراد، سی‌متره و باغ‌آزادی شهر نظارت و بررسی نمود.
شاروال هرات با بیان اینکه اداره شاروالی مصمم به برقراری نظم پایدار در سطح شهر است، تأکید می‌ورزد که از جانب اداره شاروالی با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
چندی قبل هیئت رهبری شاروالی هرات فیصله نمود تا به‌منظور نظم‌دهی به امور بازارها؛ تمامی چرخداران، بساط‌داران و دستفروشان سطح شهر در ساحات مشخص جابجا شده و سدمعابر پیاده‌روها تخریب و جمع‌آوری گردند و همچنین متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.