شاروال هرات: در سال آینده اولویت‌بندی خدمات انکشافی، توسط باشندگان نواحی شهری انجام می‌شود

باشندگان مسیر خیابان پُل هاشمی واقع در ناحیه هفتم شهر در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات پیرامون مشکلات محیطی و عدم خدمات‌رسانی طی چند سال گذشته در این ناحیه گفتگو نمودند.
آنان عدم آسفالت شماری از جاده‌های فرعی در این ساحه را از جمله مشکلات محیطی خویش عنوان نموده و خواهان توجه هیئت رهبری شاروالی هرات در این زمینه شدند.
در همین حال شاروال هرات اظهار داشت که در سال آینده اداره شاروالی در نظر دارد با هماهنگی و مشوره مردم پلان انکشافی نواحی شهری را مطابق به‌میزان عواید حصول شده از هر ناحیه ترتیب نماید تا باشندگان هر ناحیه با در نظرداشت میزان پرداخت محصول خدمات شهری‌شان از تطبیق برنامه‌های انکشافی اداره شاروالی بهره‌مند گردند.
آقای مشفق همچنین بیان نمود که امکانات در دسترس اداره شاروالی برای خدمات‌رسانی به تمامی نواحی نیازمند کم بوده و نیاز است تا شهروندان در راستای پرداخت محصول خدمات شهری‌شان این اداره را از هر زمانی توانمندتر نمایند.