تقدیر از کارکردهای شاروالی هرات

 
وکلای گذر، رؤسای شوراهای محل و متنفذین ناحیه دهم شهر کارکردهای شاروالی هرات را درخور تقدیر دانسته و حمایت همه‌جانبه خویش را از برنامه‌های شاروالی هرات اعلام نمودند.