سه پروژه انکشافی و عمرانی شاروالی هرات در ناحیه پانزدهم شهر از سوی معاون این اداره به بهره‌برداری رسید

سه پروژه انکشافی و عمرانی شاروالی هرات در قالب برنامه ملی میثاق شهروندی در شوراهای محلی اتفاق، متحد و فجر مربوط ناحیه پانزدهم شهر از سوی مینا نادری معاون شاروالی هرات به بهره‌برداری رسید.
این پروژه‌ها شامل کانکریت‌ریزی ۱۵۴۰ متر جاده و ۱۴۸۰ متر اعمار جویچه‌ها در شورای محلی اتفاق، کانکریت‌ریزی ۱۲۰۳ متر جاده و ۲۳۳۳ متر اعمار جویچه‌ها در شورای محلی متحد و کانکریت‌ریزی ۱۶۱۵ متر جاده و ۱۲۹۲ متر اعمار جویچه‌ها در شورای محلی فجر می‌باشند که به ارزش مجموعی ۱۸.۵ میلیون افغانی همراه با سهم مردمی طی مدت ۹ ماه کاری تطبیق گردیده‌اند.
معاون شاروالی هرات ضمن ابراز خرسندی از ختم این پروژه‌ها در ناحیه پانزدهم شهر، تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی را در ساحات نیازمند شهر از جمله اولویت‌های کاری در اداره شاروالی دانست.
خانم نادری همچنین تطبیق این پروژه را جهت فراهم‌آوری سهولت‌های تردد برای باشندگان محلی مؤثر و کارا عنوان نموده و بر همکاری‌های بیشتر شهروندان در راستای تطبیق برنامه‌های انکشافی اداره شاروالی تأکید ورزید.
در همین حال باشندگان محلی ناحیه پانزدهم شهر آغاز این پروژه را به‌منظور تأمین مصؤنیت و سهل‌سازی مسیرهای ترددشان مؤثر خوانده و تلاش‌های هیئت رهبری شاروالی هرات را در این زمینه قابل قدر و تحسین دانستند.
گفتنی‌ست که روزگذشته نیز شش پروژه عمرانی و انکشافی از بودجه اداره شاروالی به ارزش مجموعی ۱۴۰ میلیون افغانی از جانب عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات و غلام حضرت مشفق شاروال هرات افتتاح گردیده‌اند.