شاروال هرات امور کاری و فعالیت‌های آمریت ناحیه پانزدهم شهر را بررسی و ارزیابی نمود

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با مسئولان این اداره، امور کاری، فعالیت‌ها، میزان عواید و مشکلات تخنیکی و اداری آمریت ناحیه پانزدهم شهر را بررسی و ارزیابی نمود.
شاروال هرات در این بازدید؛ پیشبرد امور کاری، اجرای وظایف محوله براساس پلان کاری، حصول میزان عواید پیش‌بینی شده و رسیدگی به مشکلات باشندگان محلی به‌صورت صادقانه، مسئولانه و قانونمندانه را به‌عنوان اهداف اساسی و اصول اداره شاروالی یاد کرده و از کارمندان این آمریت خواست تا در اجرای وظایف محولۀ خویش با قاطعیت برخورد نمایند.
آقای مشفق در این دیدار با تأکید بر خدمات‌رسانی شایسته به شهروندان از جانب آمریت‌های نواحی شهری، میزان رشد عواید پیش‌بینی شده آمریت‌های نواحی را مبنی بر کسب رضایت شهروندان از خدمات شهری دانست.
همچنین شاروال هرات طی دیدارهای جداگانه‌ای با کارمندان این آمریت، مشکلات‌ تخنیکی و اداری بخش‌های مختلف آنان را نیز موردوار به بررسی گرفت.