افتتاح پروژه اعمار کانال در ساحه هلنگ سنگ سفید ناحیه چهاردهم شهر هرات

 
پروژه اعمار کانال فاضلاب به‌طول ۹۰۰ متر در ساحه هلنگ سنگ سفید ناحیه چهاردهم شهر هرات با حضور باشندگان محل و وکلای گذر این ناحیه از سوی محمد داود انوری شاروال هرات افتتاح گردید.
مسئولان شاروالی هرات می‌گویند، این پروژه به ارزش بیش از ۱۰ میلیون افغانی از بودجه انکشافی این اداره قرار است طی هفت‌ونیم ماه کاری تطبیق گردد.
مسئولان شاروالی هرات اظهار می‌کنند که تطبیق پروژه اعمار کانال در این ناحیه، مشکلات محیطی این ساحه را کاهش چشمگیری خواهد داد.
باشندگان ناحیه چهاردهم همچنین با ابراز امتنان از شروع کار پروژه اعمار کانال در این ناحیه، کارکرد مسئولان شاروالی هرات را در راستای خدمات‌رسانی و توجه به مشکلات محیطی قابل تمجید و تحسین عنوان می‌کنند.