افتتاح و بهره‌برداری دو پروژه آسفالت و بهسازی سرک در ناحیه سیزدهم شاروالی هرات

دو پروژه آسفالت و بهسازی سرک از برنامه ملی میثاق شهروندی در دو شورای محلی رهجو و مسلم آباد ناحیه سیزدهم شهر از سوی مینا نادری معاون شاروالی هرات با حضور مسئولان آمریت این ناحیه و برنامه ملی میثاق شهروندی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
پروژه آسفالت سرک در شورای رهجوی گذر همبستگی به ارزش ۶.۳ میلیون افغانی به بهره‌برداری رسیده و پروژه بهسازی سرک، چویچه‌ها و ایجاد شبکه برق در شورای مسلم آباد نیز به ارزش ۶.۳ میلیون افغانی افتتاح شد که از این دو پروژه به‌طور مجموع بیش از ۴۰۰ خانواده مستفید خواهند شد.
معاون شاروالی هرات اظهار می‌دارد که تطبیق این پروژه نویدی برای آغاز آبادانی و انکشاف از جانب اداره شاروالی در ناحیه سیزدهم شهر است.
خانم نادری با تأکید بر نظارت دقیق از سوی تیم‌های تخنیکی اداره شاروالی از روند تطبیق پروژه‌های انکشافی این اداره، نقش و سهم گیری مردم را در راستای تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی مهم و ارزنده عنوان نمود.