باشندگان نواحی یازدهم و پانزدهم شهر خواهان بهبود وضعیت خدمات‌رسانی شاروالی هرات شدند

وکلای گذر، رؤسای شوراهای محلی و باشندگان نواحی یازدهم و پانزدهم شهر در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات خواهان رسیدگی به مشکلات محیطی این نواحی شدند.
آنان نبود کانال‌های آبرو و عدم آسفالت خیابان‌های این نواحی را از جمله مشکلات موجود در طی چندین سال اخیر عنوان نمودند.
در همین حال شاروال هرات ضمن بیان این مطلب که همکاری شهروندان برای داشتن شهر پاک، میعاری و منظم الزامی است، اظهار داشت که اداره شاروالی پس از ارزیابی نواحی شهری با امکانات موجود به مشکلات شهر به‌خصوص نواحی که در آن خدمات‌رسانی اداره شاروالی کمتر صورت گرفته است، رسیدگی خواهد شد.