پروژه اعمار کانال امتداد فلکه سلطان‌آقا الی کارآباد واقع در ناحیه دهم شهر از سوی شاروال هرات افتتاح گردید

پروژه اعمار کانال امتداد فلکه سلطان‌آقا الی کارآباد واقع در ناحیه دهم شهر از سوی غلام حضرت مشفق شاروال هرات با حضور داشت وکلای گذر و باشندگان محلی افتتاح گردید.
این پروژه‌ی بزرگ انکشافی و عمرانی قرار است به‌طول ۸۰۰ متر به ارزش بالغ بر ۱۷.۵ میلیون افغانی طی مدت ۶ ماه کاری در ناحیه دهم شهر تطبیق گردد.
شاروال هرات آغاز به‌کار این پروژه را در ناحیه دهم شهر به فال نیک گرفته و بر تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی این اداره مطابق معیارها و استندردها و تحت نظارت دقیق از جانب انجینیران تخنیکی تأکید ورزید.
آقای مشفق همچنین از شهروندان مسئولیت‌پذیر به‌عنوان بازوی توانمند اداره شاروالی یاد نموده و اظهار داشت که با همکاری و مشارکت شهروندان در برنامه‌های انکشافی و اجتماعی اداره شاروالی، این اداره توانمندتر از هر زمانی به‌سوی آبادی و انکشاف گام برخواهد داشت.
در همین حال باشندگان محلی ناحیه دهم شهر آغاز این پروژه را جهت کاهش مشکلات محیطی، آلودگی‌های زیست محیطی و انتقال آب فاضلاب مؤثر خوانده و تلاش‌های هیئت رهبری شاروالی هرات را در این زمینه تحسین و تمجید نمودند.
گفتنی‌ست که امروز در کنار پروژه اعمار کانال در ناحیه دهم شهر، پنج پروژه عمرانی و انکشافی دیگر نیز به ارزش مجموعی ۱۴۰ میلیون افغانی افتتاح گردیده‌اند.