اسناد

عنوان
نسخه‌ای از پلان ۵ ساله انکشاف اقتصاد محلی اداره شاروالی هرات
محتوايات: شهروندان گرامی این نسخۀ پلان انکشاف اقتصاد محلی اداره شاروالی هرات را بخوانید. این پلان یک دستاورد مؤثر برای اداره شاروالی هرات بوده و تاکنون نداشته است. محصلان، محققان و دانش آموختگان می‌توانی
مشاهده جزئیات
پلان کاری و راهبرد افزایش عواید
محتوايات: پلان کاری و راهبرد افزایش عواید
مشاهده جزئیات
قانون شاروالی ها
محتوايات: قانون شاروالی ها
مشاهده جزئیات
پلان انکشاف ظرفیت
محتوايات: پلان انکشاف ظرفیت
مشاهده جزئیات