اعلانات

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

  رده : عمومی

  به اطلاع عموم شهروندان، قصابان و سلاخان شهر هرات رسانیده می‌شود که سر از تاریخ نشر این اعلان، مهر داغ‌زنی مسلخ در لاشه حیوانات ذبح شده در سطح شاروالی هرات به شکل مثلث بوده و زنگ آن سبز می‌باشد. هرگونه مهر دیگری با رنگ غیر از آن...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات ( مشارکت سکتور خصوصی )

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا جهت مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع آوری عواید محصول خدمات شهری از حوزه‌های میر داوود (رح)، کاریزک و ساحه هوتل سفید شاهراه هرات – اسلام قلعه را طور داوطلبی به اجاره بدهد. از عموم شرکت‌ها و اشخاص واجد...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

  رده : عمومی

  به این وسیله به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می‌شود که اداره شاروالی هرات ملکیت‌ها، جایدادها و امتیازات خویش را قرار ذیل طور داوطلبی به اجاره می‌دهد: ۱-دکاکین پایان آب و ناحیه اول ۲-میدان‌ها و پارک‌های تفریحی نواحی...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع‌آوری عواید محصول خدمات شهری)

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا جهت مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع‌آوری عواید محصول خدمات شهری از حوزه‌های میر داوود (رح) کاریزک و ساحه هوتل سفید شاهراه هرات – اسلام قلعه را طور داوطلبی به اجاره دهد. از عموم شرکت‌ها و اشخاص...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

  رده : عمومی

  طوریکه بر همگان هویدا است متاسفانه تاکنون حکومت مرکزی و ادارات ذی ربط امور شهری به شمول شاروالی‌ها هیچ نوع سیستم معیاری جهت ثبت املاک در اختیار نداشته اند تا بر اساس آن معلوم گردد به چه تعداد ساحات رهایشی، تجاری، صنعتی، مکان‌های مقدس...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

  رده : عمومی

  برای نظم بخشیدن و انسجام شهری شاروالی هرات از تمام شهروندان به‌خصوص کسبه‌کاران تقاضا می‌نماید تا تمام موانعی که از سوی آنان در مقابل دکان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به‌خصوص در چوک‌ها و نقاط مزدحم وجود دارد، را...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (پروژه آسفالت سرک های جدید شاروالی سمت شرق تخت صفر)

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (پروژه آسفالت سرک های جدید شاروالی سمت شرق تخت صفر) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰)...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (پروژه اعمار ۲۲۰ متر کانال مسلخ)

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا (پروژه اعمار ۲۲۰ متر کانال مسلخ) را به مبلغ (۱۱۰۰۰۰۰- یک میلیون و یک صد هزار) افغانی با شرکت ساختمانی سلمان نجیب قرارداد نماید. بناٌ از تمام شرکت‌های تجارتی و سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی که علیه شرکت...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (پروژه اعمار دو دهنه پل به دهنه طول ۸ متر و عرض ۱۲ متر در سرک فرقه)

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا (پروژه اعمار دو دهنه پل به دهنه طول ۸ متر و عرض ۱۲ متر در سرک فرقه) را به مبلغ (۳۴۹۵۰۷۰-سه میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار و هفتاد) افغانی با شرکت ساختمانی توسعه شهر قرارداد نماید. بناٌ از تمام شرکت‌های...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (پروژه اعمار فاز دوم و سوم کانال فضلاب نواحی مختلف شهر)

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مقید داخلی (پروژه اعمار فاز دوم و سوم کانال فضلاب نواحی مختلف شهر) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه به لسان دری که در مقابل پرداخت...

صفحه 4 از 12