اعلانات

 • اعلان کاریابی

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات به دو تن از انجینیران مجرب و ورزیده که تخصص در بخش های شهر سازی و معماری یا مهندسی داشته باشند با پرداخت معاش و امتیازات کافی ضرورت دارد. واجدین شرایط می توانند درخواست هایشان را سر از تاریخ نشر اعلان الی هفت یوم به ایمیل...

 • بر اساس مکتوب‌های فوق موجودیت ساختمان هتل نظری در مکان فوق غیر قانونی بوده و خلاف ماستر پلان ساخته شده است.

  رده : عمومی

  بر اساس مکتوب‌های فوق موجودیت ساختمان هتل نظری در مکان فوق غیر قانونی بوده و خلاف ماستر پلان ساخته شده است. آقای نظری اظهار داشت که به این نام هتلی ندارد اما بر اساس این مکتوب‌ها این هتل و ساختمان از جانب وی است. باز هم شاروالی...

 • بر اساس مکتوب فوق شاروالی هرات از اصناف و کسبه کاران می‌خواهد تا در قسمت اخذ جواز صنفی شاروالی هرات را همکاری نمایند

  رده : عمومی

 • تهیه و تدارک (6) قلم روغنیات

  رده : عمومی

  1393/12/16 ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و تدارک (6) قلم روغنیات وسایط مورد ضرورت سال مالی 1394 اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل...

 • داوطلبی هوتل پنج ستاره ولایت هرات

  رده : عمومی

  اداره شاروالی هرات در نظر دارد که هوتل پنج ستاره ولایت هرات، ملکیت خویش را نظر به هدایت مکتوب شماره 437 بر 344 مورخ 1393/11/11 ریاست محترم عمومی امور شاروالی های مقام محترم اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قانون و مقررات تدارکات به طور داوطلبی و...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی!

  رده : عمومی

  به اطلاع عموم خبازان و شهروندان محترم رسانیده می شود که نظر به فیصله ریاست شاروالی، اتحادیه ملی پیشه وران و وکیل صنف خبازان وزن و قیمت نان پخته چنین تثبیت گردید: 1- یک قرص نان پخته به وزن 110 گرام مبلغ 5 افغانی. 2- یک قرص نان پخته به وزن...

 • داوطلبی (14) قلم تایر و (43) قلم باطری و فلتر برای وسایط مختلف النوع

  رده : عمومی

  تاریخ نشر: 1393/05/14 ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و تدارک (14) قلم تایر و (43) قلم باطری و فلتر برای وسایط مختلف النوع در سال مالی 1393 ضرورت دارد اشخاص و شرکت هایی که خواهان...

 • داوطلبی (57) قلم پرزه جات

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه وتدارکات (57) قلم پرزه جات عبارت از تایر،باطری وفلتر وسایط مختلف النوع درسال مالی 1393 ضرورت دارد اشتراک نموده وآفر های سربسته خویش را مطابق شرایط...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی هرات!

  رده : عمومی

  ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید. تا در پروسه داوطلبی مقید داخلی تهیه وتدارک هفت قلم روغنیات وسایط اشتراک نموده وآفرهای سرسبته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (0)افغانی بدست میاورند طبق قانون...

 • قابل توجه نامزدان محترم و ستادهای انتخاباتی


  همان گونه که هموطنان متدین در جریان قرار دارند قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان محترم به تاریخ 15 دلو 1392 آغاز گردد. ریاست شاروالی هرات ضمن آرزوی برگزاری انتخاباتی فراگیر و با مشارکت گسترده مردمی ، آرزو می برد تا نامزدان محترم ، ستاد های...

صفحه 10 از 10