اعلان پروسۀ داوطلبی اجاره‌دهی تهجایی غرفه‌جات سطح شهر

 
شاروالی هرات امتیازات تهجایی غرفه‌جات سطح شهر در موقعیت‌های گرده پارک ترقی، چهارراه مستوفیت، تخت صفر، پارک ملت، سرک خواجه صاحب الی تخت صفر، مقابل درب شفاخانه نور، و سرک شیدائی که فعال می‌باشند، را برای سال مالی ۱۳۹۸ طور داوطلبی به اجاره می‌دهد.
بناً اشخاصی که خواهان اشتراک در پروسۀ داوطلبی اجاره‌دهی تهجایی غرفه‌جات سطح شهر می‌باشند، از تاریخ نشر این اعلان الی مدت ۲۱ روز تقویمی درخواستی‌های خویش را به اداره شاروالی هرات سپرده و غرض ملاحظه شرطنامه به مدیریت غرفه‌جات این اداره مراجعه نمایند.
همچنان قابل ذکر است که تضمین و تأمینات این پروسه نقداً اخذ می‌گردد.