اعلان یک بست سرویر اجتماعی از برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، یک بست سرویر اجتماعی برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را در مدت سه روز به اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ۲.۲  میلیون یورو برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان اصلاحی و بهسازی نواحی شهر هرات جهت تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح محلات در برنامه‌های شهری و بهبود موثریت سازمانی برای عرضه خدمات با کیفیت و همه شمول بوده و اهداف خاص آن همانا ترتیب پلان‌های تفصیلی نواحی شهر هرات در زمینه طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی و عرضه خدمات متعادل و انکشاف اقتصادی در نواحی شهر هرات می‌باشد.
 
برای دانلود ورقۀ لایحه وظایف، شرایط و مسئولیت‌های وظیفه‌وی به لینک زیر مراجعه نمائید.
- لینک (لایحه وظایف)
 
متقاضیان بست‌های فوق در صورت داشتن شرایط مورد نیازی که در لینک هر بست موجود است، می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به آدرس ایمیل شاروالی هرات با ذکر عنوان بست ارسال نمایند.
- ایمیل آدرس: hrtmunicipality@gmail.com