اعلان داوطلبی اجاره‌ی ملکیت‌ها و امتیازات اداره شاروالی هرات؛

اداره شاروالی هرات ملکیت‌ها و امتیازات ذیل را در طول سال مالی ۱۳۹۹ طور داوطلبی به اجاره می‌دهد:
- یک باب رستورانت زنانه داخل باغ ملت
- موازی ۴۰۷۳ متر زمین شهربازی پارک ملت.
- پارکینگ وسایط غرب باغ ملت.
- پارکینگ وسایط باغ بوستان لاله داخل پارک ملکیار (ترقی)
- محل قایق‌رانی پارک پشتون پُل
- فروش کود مواشی مسلخ اداره شاروالی در امتداد سرک هرات – اسلام قلعه
 
اشخاص و شرکت‌هایی که علاقه‌مند اشتراک در پروسۀ داوطلبی موارد فوق‌الذکر باشند، غرض معلومات و ملاحظۀ شرطنامه اجاره‌دهی به مدیریت عمومی قراردادهای ریاست عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی هرات مراجعه نمایند.
قابل ذکر است که تضمین و تأمینات اجاره ملکیت‌ها و امتیازات فوق‌الذکر نقداً اخذ می‌گردد.