اطلاعیه اداره شاروالی هرات – جمع‌آوری سدمعابر، بساط‌داران و چرخداران بی‌نظم در سطح شهر

به‌منظور انسجام بهتر شهری و تسهیل روند ترافیک شهر به اطلاع آنعده دکانداران، چرخداران، بساط‌داران و میوه فروشان رسانیده می‌شود که سر از تاریخ نشر اطلاعیه هذا الی مدت یک هفته فرصت دارند تا تمام اجناس و موادی در روی سرک یا پیاده‌روها به فروش می‌رسانند را جمع‌آوری نمایند. در غیر آن صورت از طرف مؤظفین کمیسیون انسجام شهری جمع‌آوری گردیده، آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.