اعلان بست‌های اداری و کارشناسی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات!

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، تعدادی از بست‌های برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را طی مدت ۳ روز به اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان تفصیلی نواحی شهر هرات جهت تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح محلات در برنامه‌های شهری و بهبود موثریت سازمانی برای عرضه خدمات با کیفیت و همه شمول بوده و اهداف خاص آن همانا ترتیب پلان‌های تفصیلی نواحی شهر هرات در زمینه طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی و عرضه خدمات متعادل و انکشاف اقتصادی در نواحی شهر هرات می‌باشد.
 
۱- مدیر برنامه (Manager)
لینک بست (دانلود)
۲- مدیر مالی و اداری
لینک بست (دانلود)
۳- معاون برنامه
لینک بست (دانلود)
۴- هماهنگ کنندۀ برنامه
لینک بست (دانلود)
۵- کارشناس فرهنگی
لینک بست (دانلود)
 
متقاضیان بست‌های فوق با دانلود لینک و مطالعه نمودن لایحه وظایف و نیز شرایط استخدام هر بست، در صورت داشتن شرایط مورد نیازی که در لینک هر بست موجود است، می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به آدرس ایمیل شاروالی هرات با ذکر عنوان بست ارسال نمایند.
 
- ایمیل آدرس: hrtmunicipality@gmail.com
نوت: خلص سوانح (سی‌وی‌هایی) که بدون عنوان بست در ایمیل آدرس دریافت گردند، قابل قبول نخواهند بود.